Dräkt

Inom folkdansrörelsen har folkdräkterna alltid haft en central plats. I början, kring sekelskiftet 1900, användes de vid alla sammankomster, numera huvudsakligen vid uppvisningar och högtidliga tillfällen.

Dräkterna speglar hur bondebefolkningen var klädd för 150-250 år sedan. När de återupptogs i slutet av 1800-talet var de en del av det nationella projektet, att framhäva det inhemska och kallades då för nationaldräkter.

Snart kom de dock att bli symboler för en bygd, en socken, ett härad eller ett landskap. Nu finns det omkring 600 bygder som har en egen kvinnlig dräkt och ungefär hälften så många som också har en manlig. Nationaldräkterna kan sägas ha blivit bygdedräkter.

I likhet med de gamla folkdräkterna är en bygdedräkt ingen uniform. I de flesta fall är det möjligt att åtminstone i någon mån variera dem. Kunskapen om detta ökar med den forskning som ständigt pågår, både lokalt i Göteborg med omnejd och på riksplanet. Det ordnas ofta kurser och seminarier där man behandlar de gamla folkliga dräkterna ur många aspekter.

Det är inget krav att man ska ha en egen dräkt när man är med i Folkdansringen. Men om man vill ha en finns det kurser där man kan få hjälp att sy en. Man kan också välja att köpa en begagnad. Många folkdanslag har också dräkter som man kan låna eller hyra.

Många undrar vilken dräkt man ska välja. Det vanligaste är att välja en dräkt från en bygd som man har anknytning till på något sätt, till exempel där man själv eller någon av föräldrarna växt upp. Men det går också utmärkt att bara välja en dräkt som man tycker om. Det är viktigt att man trivs i sina kläder.

I Folkdansringen finns även kunskap om modedräkten på 1700- och 1800-talen. Sådana kläder som används vid det vi kallar herrskapsdans.

Dräkt 3

Vill du få kunskap om dräkter, dräktbruk och hur man kan lära sig att sy en egen!

Folkdansringen Göteborg anordnar kurser och seminarier om olika aspekter av dräkt och dräktbruk regelbundet. Se här om något är på gång.

Varje termin finns en studiecirkel där man kan sy sin egen dräkt under sakkunnig ledning. (se här)

Folkdansringen Göteborg äger dessutom en välsorterad dräktbutik, där det finns möjlighet att köpa material till dräkter, och där det finns kunnig hjälp att få för den som har frågor om dräkter och dräktbruk – se Dräktbutik

Vill du hyra en dräkt?

Många av föreningarna inom Folkdansringen Göteborg har dräkter för uthyrning – information kommer inom kort.