Barn och ungdom

Barn och Ungdoms sektionen lägger ut sina aktiviteter på Facebook ihop med övriga Folkdansringen Göteborg gå in och gilla – klicka här!

Just nu har två av våra föreningar dansgrupper för barn och ungdomar.

För små barn från cirka 2 år finns det möjlighet att vara med i knattelag. Här bjuds på en lekfull dans för barnen, där de samtidigt övar upp koordination, sångförmåga och rytmuppfattning. Med de små barnen dansar vi mycket sångdanser, men också andra folkdanser, och blandar upp detta med lek och sång. För små barn är det ofta en fördel om någon vuxen kan vara med och delta i verksamheten tillsammans med barnet.

För större barn, från cirka 7 år, finns det möjlighet att vara med i barnlag. Dansen i barnlagen bygger vidare på det som dansats i knattelagen, men även barn som inte varit med i knattelag är välkomna att vara med i våra barnlag. I barnlagen dansas mer avancerade danser än i knattelagen, men även här blandas detta upp med mycket lekar och sång. I barnlagen är det ofta inte nödvändigt att vuxna är med barnen och dansar.

För ungdomar, från 13 år och uppåt, finns det möjlighet att vara med i något av våra ungdomslag. I ungdomslagen utvecklas dansteknik och repertoar vidare, men även här är det möjligt att komma med även om man inte tidigare varit med i vår barnverksamhet. Det erbjuds också ofta nybörjarkurser direkt riktade till ungdomar. I ungdomslagen fokuserar vi på dansteknik, både i pardans och i större formationsdanser, men under lättsamma former. Ungdomslagen har också mycket verksamhet utöver dansträningarna, såsom deltagande i uppvisningar och festivaler, utbyten med andra ungdomsgrupper i Sverige och utomlands, deltagande på läger och festivaler osv.

Två av våra föreningar har barn- och ungdomsverksamhet. De föreningarna är National och Näverluren.

Läs mer om dagar och tider på deras hemsidor.

Hemsida National Hemsida Näverluren