Valberedningsmöte och Ombudsmöte 30 november 2017

Klockan 18.00 står fika framdukat. Det kommer att visas lite bilder från årets aktiviteter fram till ombudsmötets start kl 19.00. Kom gärna och fika och prata lite innan mötet.

Klockan 18.00 har valberedningen möte. Ni har väl tänkt till och lämnat synpunkter och förslag till valberedarna! Valberedningen består av föreningarnas ordföranden.