Livets högtider – hur klädde man sig och vad åt man

Föreläsning under förmiddagen av Ulla Centergran, fil. doktor etnologi , om seder och bruk i det gamla bondesamhället vid livets högtider, speglat genom klädedräkten.

Lunch med traditionell mat.

Demonstration av hur man var klädd till bröllop, högtid och begravning.

Tid: 13 oktober – se vidare i kalendariet. Anmälan klicka här

Ledare: Ulla Centergran samt övriga medlemmar i dräktsektionen