Information

Vill bara påminna om att det är dansledarträff, för alla dansledare i föreningarna, 8 oktober kl 18.00 – 20.00.