IMG 7394

Nationaldagen 6 juni i Slottsskogen – Fira med oss!

Den 6 juni händer det mycket i Slottsskogen. Dansuppvisningar av barn-, ungdoms- och vuxengrupper.

Både vuxna och barn kommer att ha möjlighet att delta i  lek och dans. Kom och titta på Herrskapsdanser och vackra dräkter. Visning av bygdedräkter från olika delar av Sverige. Hemvärnets Musikkår och Chalmers Manskör underhåller. Spelmanslag spelar upp till dans. Slöjdare demonstrerar och säljer sina alster. Prova på slöjd för barn och vuxna. Hela dagen kommer det att finnas lotterier med fina hantverksvinster och kaffeservering.

11:00 Servering, lotterier mm startar
11:25 Konsert – Hemvärnets Musikkår  
11:58 Välkomsttal
12:00 Flagghissning till Paradmarsch, Fanborg, Nationalsång
12:05 Körkonsert – Chalmers manskör  
12:35 Uppvisning och dräktvisning – Herrskapsdansarna i National
13:00 Prova-på dans – ledd av Göteborgs National Dans Sällskap
13:20 Dansuppvisning – Ungdomar i FDS National
13:40 Dansuppvisning – Mellgrens blandning
14:00 Dansuppvisning med FDL Näverluren – alla åldrar tillsammans.
14:20 Dansuppvisning – Barngruppen FDS National
14:40 Dans med publiken, barn och vuxna – FDL Näverluren leder
15:00 Dräktvisning – svenska dräkter från olika bygder
15:30 Prova att dansa polska – Polskedanslaget
15:45 – 17:00 Dans för alla danssugna till Wendelsbergs spelmanslag
15:45 – 16:30 Forts. Prova att dansa polska – Polskedanslaget
17:00 Nationalsång och flaggan halas

Klicka här – affisch!

Välkomna!

IMG 7394