Medlem

Här hittar du dokument inför ombudsmöten, protokoll från våra möten, samt funktionärlistor. Saknar du något som du skulle vilja kunna komma åt här så kontakta styrelsen med dina önskemål.

Ny användare:

Välj “Skapa inloggning” i höger spalten.

Välj användar namn: namn.namnsson (vi kommer att samordna inloggningen med Riks medlemsregister och därför används dessa användarnamn).

Du kommer att få en bekräftelse via den mail adress som du angett när Webbmastern har gett dig rättigheter till hemsidan.