Ledamot Lokalkommitén

Namn – Magnus Ewaldz
Epost – lokalordf.goteborg@folkdansringen.se
Telefon – 0730-707284

Medlem i Folkdansringen Göteborg sedan 1985. Har varit aktiv i BUS (Barn och Ungdomssektion), protokollsekreterare i styrelsen och projektledare för Slottskogsstämman. Är nu ordförande i Lokalkommittén och i arbetsgruppen för BARNLEK 2023.

Medlem i Folkdanssällskapet National.