Kalender

15 - 21 Mars, 2021
21 Mars
  • 16:00 

    Årsmöte Folkdansringen Göteborg

    Välkomna till Folkdansringen Göteborgs digital årsmöte. Handlingar kommer att finnas på Medlemssidan - Folkdansringen Göteborgs hemsida. Information kommer att gå ut till föreningssekreterarna samt valda ombud och dess ersättare.