Kalender

Dräktledarträff
Tisdag, 15 Oktober 2019, 18:45 - 21:00
Möten
Träffar : 111
Kontakt Stina Olsson 031-53 99 37

Dräktledarträff

Alla valda och allmänt intresserade i föreningarna inbjuds att diskutera:

  • Erfarenheter i föreningarna inom området dräkt
  • Vill ni ha något speciellt från oss i sektionen
  • Om vad som finns i butiken
  • Om vad som är på gång inom dräktvärlden
  • Om dräktuthyrning och erfarenheter angående detta
  • Ska vi ha gemensamma riktlinjer?
  • Tar vi olika mycket betalt? Är det bra eller dåligt i så fall?
  • Skriva kontrakt, hur då?
  • Allt annat som vi vill att vi skall diskutera
Plats Gräfsnäsgården. Lilla salen
Se mer i Aktivitetskatalogen på hemsidan