Distriktets aktiviteter

Anmälan

Anmäl dig nedan till distriktets aktiviteter. Våra föreningar har även en brev verksamhet av aktiviteter, läs mer på sidan föreningar.

Dräkt
Start Dag & tid Plats och lokal Ledare    
Dräkt - studiecirkel
Varannan måndag, jämna veckor 8 ggr. Start 2/9. Gräfsnäsgården, Slottsskogen.
Ledare Stina.
2/9 Varannan måndag, jämna veckor 8 ggr Gräfsnäsgården, Slottsskogen Stina Info/Boka 4 anmälda till 10 platser
Slöjd
Start Dag & tid Plats och lokal Ledare    
Vävning - studiecirkel
Mån 18.30-21.00 10 ggr. Start 26/8. Vävsalen, Gräfsnäsgårdens Annex.
26/8 Mån 18.30-21.00 10 ggr Vävsalen, Gräfsnäsgårdens Annex Info
Möten & Träffar
Start Dag & tid Plats och lokal Ledare    
Möten & Träffar
Tis Start 2/7. Gräfsnässalen, Gräfsnäsgården.
2/7 Tis Gräfsnässalen, Gräfsnäsgården Info
HT24-MOTEN-2
Info
Ombudsmöte 2024_3
Tis 18.30-21.00 1 ggr. Start 24/9. Gräfsnässalen, Gräfsnäsgården.
24/9 Tis 18.30-21.00 1 ggr Gräfsnässalen, Gräfsnäsgården Info/Boka
Ombudsmöte 2024_4
Tis 18.30-21.00 1 ggr. Start 26/11. Gräfsnässalen, Gräfsnäsgården.
26/11 Tis 18.30-21.00 1 ggr Gräfsnässalen, Gräfsnäsgården Info/Boka
Åka till Riksjubel
Fre 18.30 - mån 18.30 3 ggr. Start 20/9.
20/9 Fre 18.30 - mån 18.30 3 ggr Info/Boka
Uthyrt Gräfsnäsgården - Gräfnässalen

Tider i folkdansringen lokaler som hyrts ut för aktiviteter hos andra organisation.

Start Dag & tid Plats och lokal Ledare    
Korpen
Tis 11.00-12.00 17 ggr. Start 27/8. Gräfsnässalen, Gräfsnäsgården.
27/8 Tis 11.00-12.00 17 ggr Gräfsnässalen, Gräfsnäsgården Info
National Knattar
Sön 15.00-17.00 17 ggr. Start 1/9. Gräfsnässalen, Gräfsnäsgården.
1/9 Sön 15.00-17.00 17 ggr Gräfsnässalen, Gräfsnäsgården Info
Balkandansen
Mån 17.00-23.00 17 ggr. Start 26/8. Gräfsnässalen, Gräfsnäsgården.
26/8 Mån 17.00-23.00 17 ggr Gräfsnässalen, Gräfsnäsgården Info
GNDS
Tors 17.00-23.00 17 ggr. Start 29/8. Gräfsnässalen, Gräfsnäsgården.
29/8 Tors 17.00-23.00 17 ggr Gräfsnässalen, Gräfsnäsgården Info
National
Fre 17.00-23.00 17 ggr. Start 30/8. Gräfsnässalen, Gräfsnäsgården.
30/8 Fre 17.00-23.00 17 ggr Gräfsnässalen, Gräfsnäsgården Info
Victoria
Ons 17.00-23.00 17 ggr. Start 28/8. Gräfsnässalen, Gräfsnäsgården.
28/8 Ons 17.00-23.00 17 ggr Gräfsnässalen, Gräfsnäsgården Info
National Herrskapsdansare
Sön 17.30-20.30 8 ggr. Start 1/9. Gräfsnässalen, Gräfsnäsgården.
1/9 Sön 17.30-20.30 8 ggr Gräfsnässalen, Gräfsnäsgården Info
Mellgrens
Sön 18.00-23.00 9 ggr. Start 25/8. Gräfsnässalen, Gräfsnäsgården.
25/8 Sön 18.00-23.00 9 ggr Gräfsnässalen, Gräfsnäsgården Info
Uthyrt Gräfsnäsgården - Lilla salen
Start Dag & tid Plats och lokal Ledare    
Dräktsömnad
Mån 17.00-23.00 9 ggr. Start 2/9. Lilla Salen, Gräfsnäsgården.
2/9 Mån 17.00-23.00 9 ggr Lilla Salen, Gräfsnäsgården Info
GNDS
Tors 17.00-23.00 17 ggr. Start 29/8. Lilla Salen, Gräfsnäsgården.
29/8 Tors 17.00-23.00 17 ggr Lilla Salen, Gräfsnäsgården Info
Skjortor o Särkar
Ons 17.00-23.00 7 ggr. Start 4/9. Lilla Salen, Gräfsnäsgården.
4/9 Ons 17.00-23.00 7 ggr Lilla Salen, Gräfsnäsgården Info
Victoria Syringen
Tis 17.00-23.00 9 ggr. Start 27/8. Lilla Salen, Gräfsnäsgården.
27/8 Tis 17.00-23.00 9 ggr Lilla Salen, Gräfsnäsgården Info
National Durspel
Ons 18.00-19.00 9 ggr. Start 28/8. Lilla Salen, Gräfsnäsgården.
28/8 Ons 18.00-19.00 9 ggr Lilla Salen, Gräfsnäsgården Info
Uthyrt Annexet - Betzsalen
Start Dag & tid Plats och lokal Ledare    
Rytmikverkstaden
Tors 08.00-17.00 17 ggr. Start 29/8. Betzsalen, Gräfsnäsgårdens Annex.
29/8 Tors 08.00-17.00 17 ggr Betzsalen, Gräfsnäsgårdens Annex Info
Rytmikverkstaden
Fre 08.00-17.00 17 ggr. Start 30/8. Betzsalen, Gräfsnäsgårdens Annex.
30/8 Fre 08.00-17.00 17 ggr Betzsalen, Gräfsnäsgårdens Annex Info
Sångensamblen Amanda
Tors 17.00-23.00 17 ggr. Start 29/8. Betzsalen, Gräfsnäsgårdens Annex.
29/8 Tors 17.00-23.00 17 ggr Betzsalen, Gräfsnäsgårdens Annex Info
Gbg Högreståndsdansare
Tis 17.00-23.00 9 ggr. Start 27/8. Betzsalen, Gräfsnäsgårdens Annex.
27/8 Tis 17.00-23.00 9 ggr Betzsalen, Gräfsnäsgårdens Annex Info
Göteborgs Spelmansförbund
Mån 17.00-23.00 17 ggr. Start 26/8. Betzsalen, Gräfsnäsgårdens Annex.
26/8 Mån 17.00-23.00 17 ggr Betzsalen, Gräfsnäsgårdens Annex Info
Polskedanslaget
Ons 17.00-23.00 17 ggr. Start 28/8. Betzsalen, Gräfsnäsgårdens Annex.
28/8 Ons 17.00-23.00 17 ggr Betzsalen, Gräfsnäsgårdens Annex Info
Royal Scottish Country Dance
Tis 17.00-23.00 8 ggr. Start 3/9. Betzsalen, Gräfsnäsgårdens Annex.
3/9 Tis 17.00-23.00 8 ggr Betzsalen, Gräfsnäsgårdens Annex Info

Praktisk kursinformation

Anmälan

Anmäl dig här på webbplatsen.

Klicka på den röda knappen ”Anmäl dig här!” fyll i de uppgifter som efterfrågas.
Använd samma e-postadress som du lämnat till din förening.
Ange även t ex matallergier och intoleranser.

För att du ska räknas som anmäld ska både anmälan och deltagaravgift vara studiegruppen tillhanda senast sista anmälningsdatum. Den står angiven under respektive aktivitet (såvida inget annat anges).

Betalning

Deltagaravgift skall inbetalas i förskott vid de aktiviteter som administreras via Folkdansringens studiegrupp ( “…till Studiegruppen” står längst ner vid anmälan) Studiegruppens bankgirokonto 5724-8585, ange namn och aktivitetsnummer på inbetalningen. När avgiften kommit in, skickas definitiv bekräftelse ut.
Är deltagaravgiften under 100 kr, erläggs avgiften vid aktivitetens start om inget annat anges. Efter sista anmälningsdag, skickas bekräftelse ut. Vid fakturering gäller samma regel om t.ex. en förening, distrikt eller annan extern organisation skall betala.
Vid aktiviteter, som inte administreras av Folkdansringens studiegrupp, kan andra regler gälla, se information för respektive aktivitet.

Distriktsfunktionärer får delta gratis i Folkdansringens aktiviteter i mån av plats. För att kunna utnyttja förmånen måste distriktsfunktionär anges vid anmälan. Det uppges i det extra fält som finns under adressfältet vid webbanmälan Eller att det uppges i e-postmeddelandet.

Om aktiviteten blir fulltecknad och deltagare, som inte är distriktsfunktionärer, finns på kö tillfrågas distriktsfunktionären om man vill ha kvar sin plats. Full deltagaravgift måste då erläggas. Bekräftelse till distriktsfunktionär skickas ut efter sista anmälningsdag.

Kontaktperson

Vid varje aktivitet finns en eller flera kontaktpersoner angivna. Information och praktiska frågor om aktivitetens innehåll ställs till aktivitetens kontaktperson.
För de aktiviteter som administreras av Folkdansringens studiegrupp sköter gruppen anmälan, ekonomi samt övriga administrativa frågor för aktiviteterna. Studiegruppen ansvarar dock inte för verksamhetsfrågor och/eller frågor om innehåll i olika aktiviteter.

Avanmälan – återbetalning

Avanmälan till aktivitet av annat skäl än sjukdom eller motsvarande skall ske senast 2 veckor innan aktivitetsstart.
Avanmälan skall göras till den person/funktion som anmälan gjordes till. Om aktivitet ställs in meddelar kursansvarig till instruktörer, deltagare samt i förekommande fall studiegruppen att aktiviteten är inställd.
För återbetalning av deltagaravgift skall studiegruppen alt. kursansvarig meddelas namn, aktivitetsnummer och kontonummer (vid bankkonto skall bankens namn samt kontonummer inkl. clearingnummer meddelas).

Lokal

Alla våra kurser, om inget annat anges, är i Gräfsnäsgården eller dess Annex, Landskapsstugevägen 2, Slottsskogen, 413 08 Göteborg.
Närmsta hållplats: Linnéplatsen.

Tänk på…

Tänk på att många av våra deltagare är allergiker, astmatiker eller hypersensitiva mot dofter. När du ska delta i en kurs/aktivitet, tänk då på att undvika dofter i form av tvål, parfym, rakvatten eller starkt doftande deodoranter. Även kläder tvättade och sköljda i starkt doftande tvätt- och sköljmedel kan ge besvär.