Folkdansringen Göteborg, hade i går (26/1) styrelsemöte. Vi beslutade då att senarelägga Folkdansringen Göteborgs årsmöte till söndagen den 21 mars kl 16.00. 

Årsmötet är planerat att hållas digitalt via Zoom, samma forum som vi använde på ombudsmötet i november. Zoom användes vid Svenska Folkdansringens Riksstämma och då tillsammans med Suffra. Suffra är ett lättanvända mötesverktyg som sköter omröstning, röstlängd, talarlista och andra viktiga mötesfunktioner. På så sätt hjälper det deltagarna att hänga med i mötet.

För att vi skall få ett riktigt bra och givande årsmöte har styrelsen anmält sig till en kurs o, dessa mötesverktyg som pågår tre söndagar och vi har därför valt att senarelägga årsmötet. Vi kommer med mer information om hur ni skall få möjlighet att logga in er och testa på det innan vårt årsmöte. Vi ser fram emot ett givande digitalt årsmöte söndagen den 21 mars men hoppas att vi sedan kan återgå till våra fysiska möten.

Frågor besvaras av styrelsen genom att sända en fråga till sekr.goteborg@folkdansringen.se

Alla handlingar kommer att finnas på Folkdansringen Göteborgs hemsida - Medlemssidan. 

Folkdansringen Göteborg

Lena Hedborg
Sekreterare